Nov 8th Thông báo: Chuyển đổi quản trị tên miền qua hệ thống Cloud DNS.

Kính gửi quý khách hàng! Sau một thời gian phát triển, chúng tôi đã phát triển và tích hợp hệ thống DNS mới chạy trên nền tảng Cloud và phân tán tại nhiều điểm trong và ngoài nước, giúp cho hệ thống DNS trở lên hoạt động nhanh hơn, tin cậy hơn. Hiện tại hệ thống đã ... Xem thêm »