+ Tên miền:  .Com/.Net : 95k ( không kèm dịch vụ )  (Mã BKNS-CN95)

+ Combo host:  Tên miền + hosting  = off 20% (Mã BKNS- CBH)

+ Combo email : Tên miền  + Email = off 20% (Mã BKNS-CBE)

+ Tên miền + email + hosting = off 40%  (Mã BKNS-CB40)

Lưu ý:

  • Khuyến mại áp dụng cho đăng ký mới
  • Giá áp dụng cho tất cả KH + đại lý
  • Combo áp dụng tên miền .com, .net
  • Nếu Quý khách nhận khuyến mãi tên miền .Com/.Net tại BKNS. Quý khách chỉ được transfer sang Nhà đăng ký khác sau năm thứ hai. Nếu Quý khách muốn transfer đi trước thời hạn thì phải thanh toán lại phí khuyến mãi 100.000vnd.
  • Thời gian khuyến mãi áp dụng đến hết ngày 30/11/2016.


Friday, October 28, 2016« Quay lại