Kính gửi quý khách hàng!

Sau một thời gian phát triển, chúng tôi đã phát triển và tích hợp hệ thống DNS mới chạy trên nền tảng Cloud và phân tán tại nhiều điểm trong và ngoài nước, giúp cho hệ thống DNS trở lên hoạt động nhanh hơn, tin cậy hơn. Hiện tại hệ thống đã chạy ổn định và cung cấp tới khách hàng trong suốt 1 năm nay.

Để thống nhất hệ thống quản trị, kể từ ngày 01/12/2016, chúng tôi sẽ tạm dừng việc chỉnh sửa bản ghi trên hệ thống DNS hiện tại: http://dns.bkns.vn . Các máy chủ DNS chúng tôi vẫn duy trì để phục vụ việc phân giải. Hệ thống DNS mới quý khách vừa có thể thao tác tại hệ thống https://khachhang.bkns.vn vừa có thể cấp account quản trị riêng biệt cho từng domain để bàn giao cho khách hàng cuối một cách thuận tiện. Hướng dẫn về sử dụng hệ thống mới quý khách vui lòng xem tại: https://www.bkns.vn/huong-dan-tao-tai-khoan-va-trang-quan-tri-dns-rieng-cho-ten-mien-tai-bkns.html
Nếu quý khách có nhu cầu chuyển sang chỉnh sửa bản ghi tại hệ thống mới, quý khách vui lòng liên hệ lại để chúng tôi trợ giúp thêm việc chuyển đổi này.

Chúng tôi xin kính báo để quý khách được.Tuesday, November 8, 2016« Quay lại