Email Marketing

 • BKEM01

  900,000/mo
  Đăng ký
  • Không giới hạn. Số lượng email khách hàng
  • 50.000mail/tháng. Email tối đa
  • 500 email/giờ. Tốc độ gửi
 • BKEM02

  1,300,000/mo
  Đăng ký
  • Không giới hạn. Số lượng email khách hàng
  • 70.000mail/tháng. Email tối đa
  • 800 email/giờ. Tốc độ gửi
 • BKEM03

  1,500,000/mo
  Đăng ký
  • Không giới hạn. Số lượng email khách hàng
  • 100.000mail/tháng. Email tối đa
  • 800 email/giờ. Tốc độ gửi
 • BKEM04

  1,800,000/mo
  Đăng ký
  • Không giới hạn. Số lượng email khách hàng
  • 150.000mail/tháng. Email tối đa
  • 1500 email/giờ. Tốc độ gửi