Windows Hosting Plesk 11

 • BKSW03+P11

  405,000/3 mo
  Đăng ký
  • 1500MB
   - Dung lượng (MB)
  • 30GB
   - Băng thông (GB)
  • 12
   - Tên miền
  • 20
   - Tên miền con
  • KGH
   - Tên miền ánh xạ
  • 30
   - Tài khoản Email
  • 14
   - Database
  • Windows Server 2008 R2
   - Hệ điều hành
 • BKSW04P11

  495,000/3 mo
  Đăng ký
  • 2000MB
   - Dung lượng (MB)
  • 40GB
   - Băng thông (GB)
  • 15
   - Tên miền
  • 25
   - Tên miền con
  • KGH
   - Tên miền ánh xạ
  • 50
   - Tài khoản Email
  • 20
   - Database
  • Windows Server 2008 R2
   - Hệ điều hành