Thuê chỗ đặt máy chủ

 • BK -03 FPT

  From 2,500,000/mo
  Đăng ký
  • 200 Mbps Băng thông trong nước
  • 6Mbps/3 Mbps Băng thông quốc tế
  • 02 Địa chỉ ip
  • 400W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • BK- 01FPT

  From 1,500,000/mo
  Đăng ký
  • 200 Mbps Băng thông trong nước
  • 3Mbps/3 Mbps Băng thông quốc tế
  • 02 Địa chỉ ip
  • 400W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • BK-01 VDC

  From 1,800,000/mo
  Đăng ký
  • 50 Mbps Băng thông trong nước
  • 4Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 Địa chỉ ip
  • 300W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • Bk-02 FPT

  From 2,200,000/mo
  Đăng ký
  • 200 Mbps Băng thông trong nước
  • 4 Mbps/3 Mbps Băng thông quốc tế
  • 02 Địa chỉ ip
  • 400W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • BK-02 VDC

  From 2,500,000/mo
  Đăng ký
  • 100 Mbps Băng thông trong nước
  • 6Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 Địa chỉ ip
  • 300W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • Bk-03 VDC

  From 8,880,000/3 mo
  Đăng ký
  • 200 Mbps Băng thông trong nước
  • 10 Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 Địa chỉ ip
  • 300W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • BK-04 FPT

  From 2,900,000/mo
  Đăng ký
  • 600 Mbps Băng thông trong nước
  • 8 Mbps/3 Mbps Băng thông quốc tế
  • 02 Địa chỉ ip
  • 400W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • BK-04 VDC

  From 12,000,000/3 mo
  Đăng ký
  • 300 Mbps Băng thông trong nước
  • 15Mbps Băng thông quốc tế
  • 01 Địa chỉ ip
  • 300W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • BK-05 FPT

  3,500,000/mo
  Đăng ký
  • 1Gbs Băng thông trong nước
  • 10Mbps/5Mbps Băng thông quốc tế
  • 02 Địa chỉ ip
  • 400W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • BK-05 VDC

  4,960,000/mo
  Đăng ký
  • 400 Mbps Băng thông trong nước
  • 20Mbps Băng thông quốc tế
  • 02 Địa chỉ ip
  • 300W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • BK-06 FPT

  3,700,000/mo
  Đăng ký
  • 1Gbs Băng thông trong nước
  • 20Mbps/5Mbps Băng thông quốc tế
  • 02 Địa chỉ ip
  • 400W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • BK-06 VDC

  13,175,000/mo
  Đăng ký
  • 1Gbs Băng thông trong nước
  • 30Mbps Băng thông quốc tế
  • 02 Địa chỉ ip
  • 300W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • BK-07 FPT

  4,300,000/mo
  Đăng ký
  • 1Gbs Băng thông trong nước
  • 30Mbps/5Mbps Băng thông quốc tế
  • 02 Địa chỉ ip
  • 400W Công suất điện
  • 1U Chuẩn không gian
 • Start FPT

  From 1,250,000/mo
  Đăng ký
  • 1. Chỗ đặt máy chủ 1U
   2. Công suất điện 400W
   3. Lưu lượng thông tin Không giới hạn
   4. Băng thông trong nước 100Mbps
   5. Băng thông quốc tế 3Mbps/1Mbps
   6. Cổng cắm mạng 1Gbps
   7. IP address 02IP/máy