Dịch vụ Cloud VPS VM

 • BKC-512-VM

  From 541,500/3 mo
  Đăng ký
  • 1 Core
   CPU
  • 10 GB
   HDD
  • 512 MB
   RAM
  • Unlimited
   Băng thông
  • 01
   Địa chỉ IP
  • VDC
   Datacenter
  • Parallels Cloud Server
   Nền tảng ảo hóa
 • BKC-1GB-VM

  From 330,000/mo
  Đăng ký
  • 2 Core
   CPU
  • 30 GB
   HDD
  • 1 GB
   RAM
  • Unlimited
   Băng thông
  • 01
   Địa chỉ IP
  • VDC
   Datacenter
  • Parallels Cloud Server
   Nền tảng ảo hóa
 • BKC-2GB-VM

  From 500,000/mo
  Đăng ký
  • 3 Core
   CPU
  • 50 GB
   HDD
  • 2 GB
   RAM
  • Unlimited
   Băng thông
  • 01
   Địa chỉ IP
  • VDC
   Datacenter
  • Parallels Cloud Server
   Nền tảng ảo hóa
 • BKC-3GB-VM

  From 700,000/mo
  Đăng ký
  • 4 Core
   CPU
  • 70 GB
   HDD
  • 3 GB
   RAM
  • Unlimited
   Băng thông
  • 01
   Địa chỉ IP
  • VDC
   Datacenter
  • Parallels Cloud Server
   Nền tảng ảo hóa
 • BKC-4GB-VM

  From 900,000/mo
  Đăng ký
  • 5 Core
   CPU
  • 100 GB
   HDD
  • 4 GB
   RAM
  • Unlimited
   Băng thông
  • 01
   Địa chỉ IP
  • VDC
   Datacenter
  • Parallels Cloud Server
   Nền tảng ảo hóa
 • BKC-6GB-VM

  From 1,400,000/mo
  Đăng ký
  • 7 Core
   CPU
  • 140 GB
   HDD
  • 6 GB
   RAM
  • Unlimited
   Băng thông
  • 01
   Địa chỉ IP
  • VDC
   Datacenter
  • Parallels Cloud Server
   Nền tảng ảo hóa
 • BKC2G - SEO - VM

  From 600,000/mo
  30 Setup Fee
  Đăng ký
  • 2G RAM
  • 03 CPU
  • 50GB HDD
  • 05 IP
  • Không giới hạn Băng thông