Lựa chọn gói và nền tảng phù hợp cho máy chủ

 • Plesk 12/Onyx - Web Admin Edition (10 Domains)+ Plesk Power Pack - VPS

  430,000/mo
  Đăng ký
  • Web Admin Edition
   Tên gói
  • 10
   Domain hỗ trợ

  • - Các tính năng hỗ trợ
  • Không
   Reseller Management
  • Không
   Subscription Management
  • Không
   Account Management
  • Không
   WordPress Toolkit
  • Không
   Developer Pack
  • VPS
   Nền tảng
  • Microsoft Windows và Linux
   Hệ điều hành
  • Quản trị nội bộ với số lượng website nhỏ Sử dụng cho
 • Plesk 12/Onyx - Web Pro Edition (30 Domains) - VPS

  230,000/mo
  Đăng ký
  • Web Pro Edition
   Tên gói
  • 30
   Domain hỗ trợ

  • - Các tính năng hỗ trợ
  • Không
   Reseller Management

  • Subscription Management

  • Account Management

  • WordPress Toolkit

  • Developer Pack
  • VPS
   Nền tảng
  • Microsoft Windows và Linux
   Hệ điều hành
  • Các đơn vị thiết kế website hoặc các quản trị viên chuyên nghiệp Sử dụng cho
 • Plesk 12/Onyx - Web Host Edition (Unlimited Domains) - VPS

  350,000/mo
  Đăng ký
  • Web Host Edition
   Tên gói
  • Không giới hạn
   Domain hỗ trợ

  • - Các tính năng hỗ trợ

  • Reseller Management

  • Subscription Management

  • Account Management

  • WordPress Toolkit

  • Developer Pack
  • VPS
   Nền tảng
  • Microsoft Windows và Linux
   Hệ điều hành
  • Các công ty cung cấp dịch vụ Hosting Sử dụng cho
 • Plesk 12/Onyx - Web Admin Edition (10 Domains)+ Plesk Power Pack - Dedicated

  264,000/6 mo
  Đăng ký
  • Web Admin Edition
   Tên gói
  • 10
   Domain hỗ trợ

  • - Các tính năng hỗ trợ
  • Không
   Reseller Management
  • Không
   Subscription Management
  • Không
   Account Management
  • Không
   WordPress Toolkit
  • Không
   Developer Pack
  • VPS hoặc Dedicate
   Nền tảng
  • Microsoft Windows và Linux
   Hệ điều hành
  • Quản trị nội bộ với số lượng website nhỏ Sử dụng cho
 • Plesk 12/Onyx - Web Pro Edition (30 Domains) - Dedicated

  350,000/mo
  Đăng ký
  • Web Pro Edition
   Tên gói
  • 30
   Domain hỗ trợ

  • - Các tính năng hỗ trợ
  • Không
   Reseller Management

  • Subscription Management

  • Account Management

  • WordPress Toolkit

  • Developer Pack
  • VPS hoặc Dedicate
   Nền tảng
  • Microsoft Windows và Linux
   Hệ điều hành
  • Các đơn vị thiết kế website hoặc các quản trị viên chuyên nghiệp Sử dụng cho
 • Plesk 12/Onyx - Web Host Edition (Unlimited Domains) - Dedicate

  810,000/mo
  Đăng ký
  • Web Host Edition
   Tên gói
  • Không giới hạn
   Domain hỗ trợ

  • - Các tính năng hỗ trợ

  • Reseller Management

  • Subscription Management

  • Account Management

  • WordPress Toolkit

  • Developer Pack
  • VPS hoặc Dedicate
   Nền tảng
  • Microsoft Windows và Linux
   Hệ điều hành
  • Các công ty cung cấp dịch vụ Hosting Sử dụng cho