Reseller Hosting Cpanel

 • BKCP-RL01

  750,000/3 mo
  Đăng ký
  • • 5GB Dung lượng
   • 100GB Bandwidth
   • Unlimited MySQL
   • Unlimited Email
   • Unlimited Addon Domain
 • BKCP-RL02

  450,000/mo
  Đăng ký
  • • 10GB Dung lượng
   • 250 GB Bandwidth
   • Unlimited MySQL
   • Unlimited Email
   • Unlimited Addon Domain
 • BKCP-RL03

  890,000/mo
  Đăng ký
  • • 20GB Dung lượng
   • 600GB Bandwidth
   • Unlimited MySQL
   • Unlimited Email
   • Unlimited Addon Domain
 • BKCP-RL04

  1,200,000/mo
  Đăng ký
  • • 40GB Dung lượng
   • 900GB Bandwidth
   • Unlimited MySQL
   • Unlimited Email
   • Unlimited Addon Domain
 • BKCP-RL05

  1,800,000/mo
  Đăng ký
  • • 80GB Dung lượng
   • Unlimited Bandwidth
   • Unlimited MySQL
   • Unlimited Email
   • Unlimited Addon Domain