Thuê máy chủ tặng máy chủ, giá sốc:

- Máy chủ HP - 1.900K.

- Máy chủ Super Micro X3440 - 1.300K.

- Máy chủ Super Micro E5620, Super Micro E1230 - 1.500K

Xem thêm tại đây.Wednesday, May 2, 2018« Quay lại