Có hạn chế nào khi lựa chọn tên miền không?

Có.Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền đăng ký:

-          Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-          Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.

-          Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.

-          Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.

-          Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.

-          Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.

-          Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.

-          Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.

-          Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.

Bài viết này có giúp quý khách giải quyết vấn đề đang gặp?

 In bài viết

Các câu hỏi liên quan

Hướng dẫn trỏ domain về Blogspot

Bước 1: Đăng nhập blogspot của bạn Bước 2: Vào phần cài đặt rồi làm như ảnh bên dưới Click...

Có bao nhiêu loại tên miền?

Có 2 loại tên miền: tên miền quốc tế và tên miền quốc gia....

Ai có thể đăng ký tên miền?

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên...

Có thể đăng ký tên miền mà không thuê chỗ máy chủ?

Quý khách hoàn toàn có thể chỉ đăng ký tên miền....

Có cách nào quản lý tên miền quốc gia mà không mất phí chuyển đổi DNS ?

Quý khách có thể sử dụng DNS trung gian, bằng cách...