Các hệ điều hành nào được hỗ trợ trên VPS của BKNS?

Nhờ chạy trên nền tảng ảo hóa của VMware nên VPS hỗ trợ rất nhiều hệ điều hành:
 
i.   
Linux: CentOS 5/6, Ubuntu, Debian... các phiên bản 32 và 64 bit

 ii.    Windows: 2003, 2008 R2, 2012, chú ý: phiên bản windows 2008 chỉ cài được từ gói Standard trở lên.

iii.    Unix: FreeBSD…


Bài viết này có giúp quý khách giải quyết vấn đề đang gặp?

 In bài viết

Các câu hỏi liên quan

Một số lệnh cơ bản kiểm tra DDos

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS – Distributed Denial Of Service) là kiểu tấn công làm...

Hướng dẫn kiểm tra lượng RAM đang dùng trên VPS Linux chạy CentOS.

Thông thường để xem tải của VPS đang chạy chúng ta thường dùng lệnh top, tuy...

Hướng dẫn cập nhật bản quyền DirectAdmin

Nếu bạn cần cập nhật bản quyền DirectAdmin, bạn truy cập vào VPS thông qua SSH và chạy những dòng...

Một số câu lệnh ssh kiểm tra server khi bị tấn công DDoS

Mã:netstat -n | grep :80 |wc -lKiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái...

Một số Log quan trọng trong Directadmin

Công việc của 1 người quản trị hệ thống yêu cầu họ phải luôn luôn kiểm...