New Password Rating: 0%
Lưu ý cho một mật khẩu mạnh
Sử dụng đồng thời chữ hoa và chữ thường
Mật khẩu nên bao gồm các ký tự đặc biệt (# $ ! % & vv...)
Không sử dụng các cụm từ dễ đoán
Ngày sinh. Theo dạng: 1990-11-30(*)
Hình thức dùng khi đăng ký tên miền(*)
Mã số thuế (bắt buộc với hình thức công ty)(*)
Chứng minh nhân dân (bắt buộc với hình thức cá nhân)(*)
Giới tính (Bắt buộc nhập với hình thức cá nhân)(*)
Ngày cấp CMND. Theo dạng: 2012-11-30
Nơi cấp CMND
Tên tài khoản Skype
Link, tài khoản Facebook

  Điều khoản sử dụng dịch vụ